Projekt: Pesticid, Uganda

Pesticide use, Health and Environment
– Uganda 2013-17

Hvad er projektet?

Pesticidforbrug stiger nærmest eksponentielt i udviklingslandene for at øge landbrugsproduktionen. Pga. manglende viden om korrekt anvendelse og sikkerhedsforanstaltninger ses mange forgiftning-stilfælde og forurening af drikkevand og fødevarer.

Formål med projektet?

Dialogos har med den ugandiske NGO UNACOH gennem de sidste 3 år arbejdet på at forebygge de skadelige følgevirkninger af pesticidbruget i Uganda, hvor bønder og sundhedspersonaler er blevet undervist i sprøjtesvage/økologiske metoder, brug af værnemidler, diagnostik og behandling af forgiftninger. Der er udviklet oplysnings- og undervisningsmaterialer, afprøvet nye metoder til spredning af information, ny viden er skabt og formidlet af bla. ugandiske og danske studerende.

Projektets aktiviteter?

I planlagte fase 2 vil undervisning og formidling blive fortsat for at styrke erfaringsgrundlaget, ligesom advocacy og samarbejde med key stakeholders bliver udbygget for at dele strategier, materialer og erfaringer fra fase 1, så disse kan anvendes og gøres bæredygtige.

 

Målgruppe

Bønder, gartnerier, sundhedsarbejdere i Wakiso og Pallisa distrikter.

 

Relevante dokumenter

Du kan se slutevaluering få midtvejsevalueringer, projektdokumentet og andre relevante dokumenter ved at kontakte vores sekretær på sekretariat @ dialogos.dk.

Faktaboks:

Partner: Ugandan National Association of Community and Occupational Health (UNACOH)

Projektperiode(r):
Fase 1 2010-13
Fase 2 2013-17

Kontaktperson: Erik Jørs

Projektet er bevilliget:
Fase 1 ’2.798.000 dkk’
Fase 2 ’4.862.801 dkk’

Personer som har gavn af projektet:

Tusinder af bønder

Sundhedsarbejdere

Almen befolkning

Nye medlemmer Søges?

Interesse områder:
Vi kan godt være flere medlemmer af gruppen – har du interesse for projektstyring, dokumentationsstudier, fortalervirksomhed og formidling så kom og vær med i gruppen.