Anti-korruption

Anti-korruptionspolitik

Diálogos er gennem sine bevillinger forpligtet til at administrere i overensstemmelse med Danida/Udenrigsministeriets retningslinjer og bestemmelser. Det indebærer pligten til både i Nord og i Syd at forebygge og forhindre korruption, svindel, misbrug og anmelde korruptionssager til bevillingsgiver.

Diskussioner om og holdning til anti-korruption går som en rød tråd gennem Diálogos samarbejde. Emnet tages op både i samarbejdsaftalen, ved projektstart, undervejs i projektet, hvor vi bruger metoder som ”Mango” og ”Accountability tools”, for at overholde god praksis indenfor økonomi og organisation.

Definition af korruption

Diálogos definerer korruption som ”misbrug af betroet magt og midler for egen vindings skyld". Denne definition anvendes af Danida, i dansk straffelovgivning og i de internationale konventioner.

Korruption har mange former. Det kan være at give penge eller yde en service for at opnå fordele, som bedre behandling, særlig beskyttelse, ekstra service eller kortere ventetider. Det er således vigtigt at forstå, at korruption ikke kun involverer penge. De bedst kendte former for ”misbrug af betroet magt og midler for egen vindings skyld” er bestikkelse, afpresning, bedrageri, underslæb, gaver eller nepotisme.

Mistanke om korruption

Hvis du som medlem af Diálogos får mistanke om uregelmæssigheder, der tyder på korruption, uanset størrelse, skal det indberettes til bestyrelsen med det samme skriftligt. Bestyrelsen overtager ansvaret for at undersøge sagen og tage de nødvendige forholdsregler og konsekvenser.