Vil du bruge vores projekter i din studenteropgave?

Set fra Diálogos´ side er det en fornøjelse, at studerende kan bruge vores projekter til studieopgaver af forskellig art, og gennem årene har mange studerende besøgt vores projekter i kortere eller længere tid. Du er altid velkommen til at kontakte vores sekretariat for at høre, om der er mulighed for at besøge et af vores projekter, enten for at lave en studieopgave du selv har defineret eller for at deltage i dataindsamling i forbindelse med et af de studier, Diálogos laver på projekterne.

Når vi har studerende på besøg på vores projekter, koster det os tid og kræfter, og ikke mindst koster det vores partnere tid og kræfter. Det er derfor altid en fælles beslutning med vores partnere, om der er overskud til et besøg. Desværre har Diálogos normalt ikke mulighed for at støtte besøg på vores projekter økonomisk.

Hvis vi bliver enige om et studenterbesøg indgås der en skriftlig kontrakt mellem Diálogos, den lokale partner og den studerende. I den forbindelse forpligter den studerende sig blandt andet til at sikre, at resultater bliver leveret tilbage til den lokale partner, fx gennem et foredrag, et møde, en rapport eller lignende. Vi forventer også, at den studerende skriver en lille artikel til hjemmesiden eller vores nyhedsblad DiálogosNyt. Til gengæld tør vi godt love en stor oplevelse i et af vores projektområder

Stack of Documents --- Image by © Royalty-Free/Corbis