Videnskabelig artikel om guld

Vort projekt i Filippinerne er genstand for en videnskabelig artikel, der dokumenterer, at den valgte udvindingsmetode er bedre end de traditionelle med kviksølv. Tidsskriftet Scientific Research har offentliggjort en gennemgang af metoderne og sideordnede eksperimenter foretaget af forfatterne i Afrika og Sydamerika. Forfatterne er Peter Wiltje Uitterdijk Appel og Leoncio Degay Na-Oy, førstnævnte er partner […]