Projekt: Kviksølv, Uganda

Free your mine

Hvad er projektet?

Projektet Free your mine handler om at udfase brugen af kviksølv blandt guldgravere i Uganda. Projektet foregår i to minedistrikter: Tiira og Buhweju.

Formålet med projektet

Målet er at skabe en bæredygtig guldminedrift med stabile og sikre arbejdsforhold, til inspiration for andre guldgraversamfund i regionen.

Projektets aktiviteter

I projektet undervises de lokale guldgravere i kviksølvfri udvindingsmetoder og civilsamfundet styrkes med viden og organisering. Aktiviteterne foregår i samarbejde med vores ugandiske samarbejdspartner NAPE og guldgravere fra Filippinerne som er eksperter i kviksølvfri guldudvinding.

Relevante dokumenter

Du kan  få midtvejsevalueringer, projektdokumentet og andre relevante dokumenter ved at kontakte vores sekretær på sekretariat @ dialogos.dk.

Faktaboks

Periode: 2018-2021

Partner: NAPE: National Association of Professional Environmentalists

Kontaktperson: Johan Anker Allerup (Johan_Allerup@hotmail.com)

Antal personer som får gavn af projektet: Guldgraverne, deres familier, de som spiser fisk fra Victoriasøen og til syvende og sidst alle i verden som bliver født i fremtiden.

Beviling: 2.990.870 kr (CISU)

 

Nye medlemmer Søges?

Nye medlemmer - Søges

Vi søger nye aktive medlemmer med viden om miljø, sundhed, geologi, kommunikation og/eller fundraising, samt - vigtigst - lyst til projektarbejde.