Projekt: Pesticid, Nepal

Hvad er projektet?

Det aktuelle projektet bygger videre på det 3-årige Nepal projekt, som forløb i perioden april 2013 til marts 2016, og er et samarbejde mellem Diálogos, International Center for Occupational, Environmental and Public health (ICOEPH) og Nepal Public Health Foundation (NPHF).

Projektets formål?

Det overordnede formål med projektet er at forbedre bøndernes og forbrugernes helbred ved at fremme en sund og bæredygtig fødevareproduktion i Nepal gennem Integrated Pest Management (IPM). Som led i det overordnede formål har projektet derfor fokus på at øge viden om pesticider i forhold til anvendelse og håndtering samt forgiftninger og deres behandling. Endvidere ønsker projektet at udbrede viden om alternativer til pesticider. Dette vil ske gennem oplæring af lokale sundhedsarbejdere, bønder, professionelle ”spray men” samt forhandlere af pesticider, der skal videreformidle deres viden lokalt i samfundet. Formålet er ikke blot at øge viden om pesticider i de lokale samfund, men også sikre at denne viden spredes gennem forskning, konferencer og nyhedsmedier, samt danner grundlag for politiske forandring på miljø- og sundhedsområdet i hele Nepal. Der arbejdes således systematisk med inddragelse af faglige eksperter, embedsmænd og politiske beslutningstagere i styregrupper på både lokalt- og nationalt.

Målgruppe

Bønder, professionelle ”spray men”, pesticid forhandlere, sundhedsarbejdere, kvinder, skolebørn samt den almene befolkning

Relevante dokumenter

Du kan se slutevaluering eller få midtvejsevalueringer, projektdokumentet og andre relevante dokumenter ved at kontakte vores sekretær på sekretariat @ dialogos.dk.