Kviksølvfri guldudvindingsprojekt i Bolivia

kviksølvForside

Mercury-Free gold Mining 2020-2022

Hvad er projektet?

Diálogos og PLAGBOL arbejder med at stoppe kviksølvudledning – og forgiftning.
Dette gør vi med udbredelse af mere miljøvenlige udvindingsmetoder i små-skala guldminedrift, gennem
træning, vidensdeling og fortalervirksomhed.

Projektets formål?

Det aktuelle projekt er baseret på erfaringer opnået gennem flere års arbejde globalt med små-skala
guldminedrift. Formålet er bidrage til at mindske sundhedsrisici som følge af brugen af kviksølv blandt
minearbejderne og blandt den øvrige befolkning i projektområderne - og samtidig opretholde eller
forbedre guld-udbyttet.

Projektets aktiviteter?

Projektet arbejder i to områder og med to forskellige produktionsmetoder: i Sorata i højlandet og i Guanay i
lavlandet. Projektets aktiviteter består af

  • Introduktion af, og udbredelse af en kviksølvfri udvindingsmetode, gennem “minearbejder-til-
    minearbejder-træning” og i samarbejde med minekooperativer
  • undervisning af lærere og sundhedspersonale i kviksølvforgiftninger
  • fortalervirksomhed for afskaffelse af kviksølv i guldminedriften, i samarbejde med
    mineorganisationer og lokale NGO’er som PLAGBOL har gode samarbejdsrelationer med
  • endelig styrkes PLAGBOL organisatorisk for at sikre organisationens bæredygtighed og fortsatte
    udvikling.

Målgruppe

Minearbejdere, kooperativer, sundhedsarbejdere, lærere (og indirekte også skolebørn og studerende),
lokale og nationale politikere og beslutningstagere - samt ikke mindst den almene befolkning.

Vil du være en del af vores gruppe?

Gruppen består af 9 frivillige, der bor både på Fyn, Sjælland og i Jylland. Gruppen arbejder med at
implementere projektet. Vi mødes ca. hver anden måned – enten fysisk eller via zoom. Er du interesseret
kan du kontakte sekretariatet.

Relevante dokumenter

Du kan se midtvejsevalueringer, projektdokumentet og andre relevante dokumenter ved at kontakte vores
sekretær på sekretariat @ dialogos.dk.