Kviksølvgruppen

4 projekter om kviksølv

FN skønner at godt halvdelen af den årlige menneskeskabte udledning af kviksølv, kommer fra guldgravere i ulande. Guldgravning (Artisanal Small Scale Gold Mining: ASGM) i ulande er drevet af fattigdom. Miljøforurening og deraf følgende alvorlige skader på helbred hos børn og voksne rammer i første omgang lokalt og senere globalt. Diálogos og partnerorganisationen Bantoxics har vist, at det er muligt at få et helt mineområde til at skifte til kviksølvfri guldudvindingsmetoder. Guldmineområdet Gaang i Filippinerne er nu kviksølvfrit på 6. år. Det er første gang i verden, at et kviksølvfrit alternativ til guldudvinding i denne sektor er dokumenteret som værende praktisk anvendeligt. Nu skal succesen spredes til Afrika.

Indhold inkl. aktiviteter

Rent praktisk går projekterne ud på:

 • at træne guldgravere i den kviksølvfri guldudvindingsmetode https://www.youtube.com/watch?v=X6Sawj0HyF0
 • at udbrede viden om kviksølvtoksikologi til guldgraverne og deres familier, sundhedspersonale, politikere og embedsmænd i lokalt
 • at oplyse og organisere civilsamfund så de selv kan passe på deres miljø i fremtiden
 • at sætte kviksølvforurening, og løsninger til hvordan den stoppes, på den globale dagsorden

Der er en projektleder og en kassér i hvert af kviksølvgruppens projekter. Vi kommunikerer løbende per email, telefon og skype med hinanden og partnerorganisationerne. Desuden mødes vi alle sammen 4-5 gange om året. Ca. 2 gange om året rejser repræsentanter fra gruppen afsted på projektbesøg. Vi forbereder turene sammen og diskuterer efterfølgende hvordan vi kan forbedre projekterne og styrke vores partnerorganisationer. Når vi har mulighed for det dokumenterer vi vores observationer og resultater i videnskabelige artikler.

Målgruppe

 • Guldgravere i hele verden, og særligt dem der anvender den meget forurenende teknik “whole-ore-amalgamation”
 • Civilsamfund lokalt
 • Sundhedspersonale lokalt og globalt
 • Myndigheder

Relevante links

 • Videnskabelig artikel af Dialogos om projekt i Filippinerne. Mercury pollution from small-scale gold mining can be stopped by implementing the gravity-borax method - a two-year follow-up study from two mining communities in the Philippines. NEW SOLUTIONS: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy in 2016. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1048291115607929
 • Hjemmesiden Grundstof80.dk til undervisning af 8-9. Klasse om kviksølv www.grundstof80.dk
 • Filmen “Rather rich and healthy than poor and poisoned” om hvordan man helt konkret udvinder guld uden brug af kviksølv (10 min) https://www.youtube.com/watch?v=X6Sawj0HyF0

 

Relevante dokumenter

Du kan få midtvejsevalueringer, projektdokumentet og andre relevante dokumenter ved at kontakte vores sekretær på sekretariat @ dialogos.dk.

Faktaboks

Partnere: Bantoxics (Filippinerne), UNACOH (Uganda), NAPE (Uganda) og MedicusMundi (Mozambique/Spanien)

Projektperioder: Filippinerne 2011-2017, Uganda 2017-2018, Mozambique 2017-2020

Kontaktperson: Rasmus Køster-Rasmussen

Bevilling kroner: Filippinerne 3,5 mio kr, Uganda 2 mio kr, Mozambique 350.000 kr

Antal som har gavn af projektet:

Alle i verden som fødes i fremtiden

Nye medlemmer - Søges

Vi søger nye aktive medlemmer med viden om miljø, sundhed, geologi, kommunikation og/eller fundraising, samt - vigtigst - lyst til projektarbejde 🙂