Kviksølv, Philippines

Mercury-free gold mining

Projektet

Mercury-free gold mining projektet arbejdede for at eliminere brugen af kviksølv og styrke organiseringen af guldgravere i 3 guldmineområder i Filippinerne. Diálogos udførte projektet i samarbejde med vores lokale partner BanToxics.Guldgraverne blev undervist i den kviksølvfri metode, sundhedspersonale blev trænet i kviksølvstoksikologi, politikere, skole lærere blev involveret og civilsamfundet blev styrket med dannelse af ungdomsorganisationer, guldgraverorganisationer mm. Projektet lykkedes med at få alle guldgravere i hele mineområdet Gaang til at skifte til en kviksølvfri guldudvindingsmetode. Det er første gang i verden, at det er lykkes at få et guldgraverområde der bruger kviksølv til at stoppe og skifte til en kviksølvfri metode.

Relevante dokumenter

Du kan se evalueringsrapporten eller få midtvejsevalueringer, projektdokumentet og andre relevante dokumenter ved at kontakte vores sekretær på sekretariat @ dialogos.dk.

Faktaboks

Periode: 2011-2017

Partner: BanToxics, GEUS

Kontaktperson: Rasmus Køster-Rasmussen rakra@sund.ku.dk

Antal personer som får gavn af projektet: Guldgraverne, deres familier, de som spiser fisk og afgrøder nedstrøms for mineområderne og til syvende og sidst alle i verden som bliver født i fremtiden.

Beviling: 3.499.131 dkk (CISU)

 

Nye medlemmer søges

Vi søger nye aktive medlemmer med viden om miljø, sundhed, geologi, kommunikation og/eller fundraising, samt - vigtigst - lyst til projektarbejde