Projekt: Kviksølv, Uganda

New Horizons

Projektet

Formålet med Projektet New horizons er at introducere den kviksølvfri metode i Uganda og kapacitetsopbygge udvalgte guldgravere og to nye partnerorganisationer med viden om kviksølvforurening og kviksølvfri guldminedrift, så de kan udføre fortalervirksomhed for kviksølvfri guldudvinding nationalt i Uganda, regionalt i Afrika og internationalt. I projektet er omfattende videnskabeligt arbejde udført for at kortlægge både socio-økonomiske faktorer, og biologiske målinger og jordmålinger er blevet lavet for at kortlægge guldminedriften i Uganda og omfanget af kviksølvforureningen. Derudover har projektet bidraget til at bringe problemstillingen om kviksølv på dagsordnen og skabt alliancer og dialog på alle niveauer indenfor guldminedrift- fra inddragelse af lokale medarbejderforeninger til regeringen og nationalt til internationalt, ved bla. At samle vores partnere samt 10 guldgravere fra Uganda til MinOSH konferencen i Odense i august 2017. MinOSH var en international konference om arbejdsmiljø og sikkerhed i miknedrift med deltagelse fra 49 nationer. Alliancer og læring fra New Horizons udgør fundamentet for Diálogos’ fremtidige projekter i regionen.

Relevante dokumenter

Du kan få midtvejsevalueringer, projektdokumentet og andre relevante dokumenter ved at kontakte vores sekretær på sekretariat @ dialogos.dk.

Læs den seneste evalueringsrapport, februar 2019:

Faktaboks

Periode: 2017-2018

Partner: UNACOH: Uganda National Association of Community Occupational Health og NAPE: National Association of Professional Environmentalists

Kontaktperson: Margrethe Smidth (margrethe.dialogos@gmail.com)

Antal personer som får gavn af projektet: Guldgraverne, deres familier, de som spiser fisk fra Victoriasøen og til syvende og sidst alle i verden som bliver født i fremtiden.

Beviling: 2.518.831 dkk (CISU)