Projekt: Interkulturel Sundhed, Bolivia

Folkesundhed i Bolivia 2016-2018

Formål med projektet

Projektet øger befolknings sundhed via myndiggørelse af traditionelle behandlere blandt guarani- og quechuaindianere. Området er blandt det fattigste i Bolivia og dårligt dækket af sundhedsudbud.

Gennem juridisk anerkendelse, sikring af økonomisk bæredygtighed og ved at kræve del i de kommunale budgetter, til nye traditionelle klinikker, samt kapacitetsopbygning i fortalervirksomhed, forstår de traditionelle behandlere den nye sundhedslovs bedre og dens muligheder. Derved kan de stille beslutningstagerne til ansvar, og forbedre sundhedstilstanden i landdistrikterne og bruge det uudnyttet potentiale, der ligger i den traditionelle medicin.

 

Indhold inkl. aktiviteter

– udmøntning af det overordnede tema

Gennem workshop, sættes fokus på kapacitetsopbygning af de traditionelle behandleres organisationer, for at udøve fortalervirksomhed, over for ledelsen i det kommunale sundhedssystem.

Brobygning mellem de to medicinske systemer, således at de lokale sundhedsmyndigheder, får bedre kendskab til, hvad den interkulturelle sundhedsvinkel indebærer, for at påvirke udøvelsen af loven.

Samarbejde med herbariet på agronomfakultetet, hvor studerende laver indsamling og systematisering af medicinske planter.

Vidensdeling gennem dokumentationscenter, website, tværfaglige undersøgelser og læring i skolerne.
Undervisning af 600 skoleelever interkulturel medicin, videreudvikling af skolernes curriculum.

 

 

Målgruppe

Indianske jordemødre, behandlere, sundhedspersonale, skoleelever, folkeskolelærer, civilsamfundsorganisationer og kommunalpolitikere.

Relevante dokumenter

For neden kan læse slutevalueringsrapporterne eller få midtvejsevalueringer, projektdokumentet og andre relevante dokumenter ved at kontakte vores sekretær på sekretariat @ dialogos.dk.

 

 

Faktaboks:

Partner: Prodeco

Projektperiode: 2016-2018

Kontaktperson: Annie Oehlerich

Projektet er bevilliget:
5 millioner kr.

Personer som har gavn af projektet:

116 skolelærer

600 skoleelever

800 traditionelle helbredere

30 Civilsamfundsorganisationer.

Sundhedspersonale og kommunalpolitikere i 21 landsbyer

Nye medlemmer Søges?

Interesse områder:
Medlemmer søges som taler spansk. Det er en fordel hvis du har et fagligt kendskab til, medicin, sundhedsantropologi, internationale studier, men ikke en forudsætning.
Gruppen har 6 frivillige, der er spredt fra Skagen til København. Arbejdsgruppen har fungeret over 20 år. Gruppen fungerer pr. Skype og enkelte fysiske møder.

(Senest) Slutevalueringsrapport 2016 - 2019

Årsrapport Prodeco 2017

Rapport fra Diálogos hjælp til oversvømmelser i projektområdet, Bolivia. 2017

Prodeco midtvejsevaluering 2007

Slutevalueringsrapport 2009-2012