Skal danske NGO’er forske?

JA, det skal de, fordi forskning eller ”dokumentation af effekten af det man laver” er nødvendigt, hvis bæredygtige resultater og en spredning af projekterfaringer skal opnås med et rimeligt udgiftsniveau. Gennem dokumentation kan selv ganske små NGO-projekter opnå en effekt, der ligger langt ud over størrelsen af de midler, de har fået bevilget; og det […]

Flygtede fra herremanden

“Jeg er født som slave. Mine forældre og mine bedsteforældre døde alle som slaver. Jeg undslap som 18 årig. Vi skjulte os om natten, så stak vi af og kom langt væk. Der var en guaraní-organisation, som vi tog hen til. Herremanden kunne ikke fjerne os derfra,” fortæller Gloria Rivera. Gloria Rivera er ny medarbejder […]

Meget inspireret af besøg

Nogle indtryk af et første besøg i Bolivia er personlige, andre er observationer, der undrer. Professionelt har Annie Logiel fået kufferten fuld af inspiration, som hun praktisk kan bruge i sin hjemegn Karamoja, Uganda. “Vi rejste i timevis og mødte overhovedet ingen mennesker. Det så slet ikke ud til, at skoler har legepladser. Tandhygiejnen i […]

DR. Hugo takker af efter 13 år

Dr. Hugo er en stille mand, der har stor indflydelse. Gennem årene er mange liv blevet positivt berørt gennem hans indsats; direkte og indirekte. Han er en af Bolivias stærkeste brobyggere mellem traditionel og vestlig medicin. Han er leder af det socialmedicinske projekt CIMES. Det var en herlig dag, da endnu 50 promotorer fra en […]

Ingen 2013 forslag fra medlemmer

Ingen medlemmer har indsendt ændringsforslag pr. 4.4.13 til vedtægter eller til dagsordenen ved Generalforsamlingen søndag den 14. april. Den offentligjorte dagsorden står i nyhedsbrevet og i øvrigt nedenfor … Nyhedsbrevet (med alle de gode nyheder) kan downloades fra forsiden af websitet her. Det skulle også være kommet i papirudgave til din medlemsadresse. Dagsorden 1. Valg […]

Påmindelse om generalforsamling

Generalforsamlingen den 14. april i Odense får et forspil i form af et oplæg kl. 10:00 fra Johannes Nordentoft, CISU, om programorganisationer. Bestyrelsen tænker, at den mulighed kan blive foreningens fremtid. Adressen er: Odense Universitetshospital (OUH) Forskningsenheden for Almen Medicin J.B. Winsløws Vej 9 B 5000 Odense C Det vil glæde planlægningsenheden, hvis du melder […]

DiálogosNyt 1 2013 er ude

Første nummer af Diálogos Nyt for 2013 er at hente her nederst på siden og for de mere tålmodige i deres postkasse. Det indeholder selvfølgelig oplysninger om generalforsamlingen og foreningens nyheder. Vi har haft vores problemer med Post Danmark, der ikke rigtigt kan finde ud af at sende post ud til folk. Det var tidligere […]

Generalforsamling 14 april 2013 i Odense

Den 14. april kl. 13 holder Diálogos generalforsamling i Odense på OUH (Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard) Lokale annonceres her på web senest den 4. april. Generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Beretning fra projektgrupper 4. Fremlæggelse af handlngsplan for 2013 5. Fremlæggelse af strategidokument 6. Godkendelse af […]

Hvor meget får man for 25.000?

For 25.000 kr inviterede vi i slutningen af august Martin Maturano, Bolivias vicesundhedsminister til Danmark, så han kan få en rundtur i vores sundhedsvæsen og lade sig inspirere til at indrette et offentligt sundhedsvæsen med praktiserende familielæger, specialiserede sygehusafdelinger mv. i sit eget land. Nogle gange skal man tænke nyt og utraditionelt og investere midler […]

Sådan startede diálogos

Af Erik Jørs, formand for Dialogos Behovet for hjælp er enormt i ulandene. Som en ulandsarbejder engang lidt usmageligt sagde: “Bare rolig, der er nød nok til alle”. Mange mennesker, også tidligere ulandsarbejdere, vil gerne støtte ulandsarbejdet og måske også bidrage aktivt. Men hvordan kommer man igang, når man vil mere end give en halvtredser […]