Udvikling skriver om PRODECO

I en stort opsat artikel i Danidas tidsskrift Udvikling skrives meget om Diálogos-projektet PRODECO og vores arbejde for og resultater med traditionel medicin. Blandt andet citeres grundlæggeren af PRODECO, Miguel Isola, forat “Den traditionelle medicin er også en politisk bevægelse. Nu er disse 36 nationer, der er som 36 diamanter, kommet ud i lyset, og […]

Artikel om global økologi

Den ugandiske farmer Sarah Akia var vant til at have kløe, maveproblemer, høj feber og hovedpine. Hendes konklusion var, at hun blot havde malaria hele tiden. Efter at have lidt med disse problemer i årevis ved hun nu, at årsagen var sprøjtegift og ikke malaria. I dag er hun ekspert i hjemmelavet økologisk beskyttelse af […]

Vort projekt bliver nationalt

Myndighederne i Filippinerne har besluttet at udrydde brugen af kviksølv i mindre og små guldminer i samarbejde med den lokale NGO BanToxics! og FNs industrifond UNIDO. BanToxics! er delvis finansieret gennem den danske NGO Dialogos, der sammen med forskningsinstitutionen GEUS er teknisk rådgiver på projektet. Omtalte projekt arbejder med at lære små og mindre ejere […]

Skadedyr på rejse

Småbønderne i Uganda tror, de ser syner. I deres dagligdag i marken støder de på nyt uvæsen i deres afgrøder, som de ikke ved, hvordan de skal fordrive. Derfor vælger de at pøse kemiske sprøjtemidler på dem. Men bønderne ser ikke syner. Orme, larver, insekter, vira og svampe er på march med en hastighed på […]

Vi er med bag traktat

Nu har 92 lande underskrevet konventionen om at begrænse brugen af kviksølv. Dialogos kan vist godt tillade sig at tage en lille hjørne af æren for nyheden. Selve konventionen imod brug af kviksølv er begyndelsen til en traktat, der gør begrænsning af forurening med kviksølv til international lov. En af forhandlerne på vegne af internationale […]

To nye projekter til diálogos

CISU har meddelt foreningen, at der er bevilliget finansiering til to projekter i Uganda. Det er begge nye faser af projekter, der allerede er godt forankret og i værk. Sundhedsprojektet i Karamoja, der arbejder med at hjælpe den oprindelige lokalbefolkning til et mere moderne syn på sundhed – uden at folk derved mister deres kulturelle […]

Diálogos med hvor det tæller

Godt nok er Diálogos en forholdsvis lille forening baseret på frivillighed, men vores fodaftryk i udviklingskredse er ganske stort. Louise Hindenburg, Marie Brasholt og Erik Jørs er alle centralt placerede. Louise Hindenburg er nyvalgt næstformand i denne forening og har allerede påtaget sig mange opgaver. For eksempel har hun sammen med Birgitte Twicky-Hauschild gennemskrevet vores […]

Forskning nødvendig

Pesticider i landbruget er globalt set et kæmpe forskningsområde med mange udfordringer, bl.a. på grund af manglende kontrol med de anvendte sprøjtemidler og mangel på systematisk indsamling af gode helbredsdata. I det seneste nummer af Dialogos Nyt, april 2013 opridser Erik nogle gode grunde til at der bør igangsættes mere forskning omkring Ngo’ernes projekter med […]

Alle dokumenter på plads

For at følge med i foreningens aktiviteter henter man de basale informationer i sektionen med “Dokumenter”, hvor der både er referat, opfølgning på sidste år handlingplan, en ny af slagsen for 2013 og det nye strategidokument.

Ny strategi for diálogos

Dialogos ønsker at verdens fattigste befolkningsgrupper har viden om og kan varetage deres retmæssige basale sundhed og lever i et sundt miljø. Sådan er visionen for foreningen formuleret nu. Diálogos ser sin mission i verden således: • At bistå verdens fattigste befolkningsgrupper på deres selvvalgte vej væk fra fattigdom gennem aktiviteter der støtter organisering og […]